Záruka 25 rokov

Záruka 25 rokov pre vysávače Duovac

Pre vybrané centrálne vysávače Duovac poskytujeme záruka 25 rokov (niekedy tiež spomínanú ako tzv. Doživotná záruka). Táto výnimočná záruka sa vzťahuje na celý prístroj pri vybraných modeloch. Do tejto záruky nespadá s

potrebný materiál, akou sú napr. Papierové a filtračné sáčky, uhlíky atď. V prvých piatich rokoch poskytujeme plnú záruku na všetky chybné komponenty, vrátane dopravy a práce servisného technika. V nasledujúcich 20tich rokoch poskytneme všetky náhradné diely zdarma. Zákazník zaplatí len za dopravu a prácu servisného technika.

Takto nadštandardnú záruku môžeme poskytovať len vďaka celokovovému prevedenie vysávačov a použitie priemyselných Bypass motorov s obtokovým nezávislým chladením. Vďaka tomu garantuje najdlhšiu možnú životnosť prístroja. Duovac sa vyrába už viac ako 50 rokov, takže ich kvalita je overená a z toho dôvodu môžeme poskytnúť túto unikátnu záruku.

Centrální vysavače Husky se zárukou 25 let

Doživotná záruka poskytovaná výrobcom NUERA-AIR Canada na vybrané modely vysávačov Duovac.Centrální vysávače Husky so zárukou 25 rokov

Výrobca NUERA-AIR Canada (ďalej tiež len "Výrobca") poskytuje na Tovar tzv. Doživotná záruku. Doživotnou zárukou znamená záväzok Výrobca poskytnúť nový náhradný diel Tovar, u ktorého sa prejaví výrobná alebo materiálová vada v dobe životnosti Tovaru. Výrobca poskytne nový náhradný diel úplne zadarmo, koncový zákazník hradí iba vlastné náklady spojené s uplatnením práv zo Doživotnej záruky, náklady na zaslanie náhradného dielu a náklady na výmenu poškodeného dielu za nový.

Práva z Doživotnej záruky môže koncový zákazník uplatniť u Výrobca priamo alebo prostredníctvom výhradného dovozcu:

Po dobu 60 mesiacov od dátumu dodania Tovar koncovému zákazníkovi zaistí Výhradný dovozca v prípade uplatnenia práv z Doživotnej záruky jeho prostredníctvom vybavenie nároku koncového zákazníka z Doživotnej záruky, prepravu náhradného dielu aj výmenu poškodeného dielu za nový pre koncového zákazníka bezodplatne.

Životnosťou Prístroje (vysávačovej jednotky Husky) sa rozumie čas 25 rokov od dátumu dodania Prístroje koncovému zákazníkovi. Životnosťou Príslušenstvo (Premium a Deluxe) sa rozumie čas 5 rokov od dátumu dodania tohto Príslušenstvo koncovému zákazníkovi.

Podmienkou poskytnutia Doživotnej záruky je prevedenie registrácia koncového zákazníka do programu Doživotná záruka najneskôr do 2 mesiacov od dátumu dodania Tovar koncovému zákazníkovi. Ďalej je potrebná pravidelná 5tich ročná prehliadka prístroja. V prípade zmeškania lehoty na registráciu, prípadne nevykonanie 5 ročnej prehliadky stráca koncový zákazník právo na poskytnutie tzv. Doživotná záruka.

Registrácia do programu Doživotnej záruky sa vykonáva riadnym vyplnením tzv. Karty zákazníka, ktorá je dostupná na webových stránkach výhradného dovozcu (www.husky.cz). Registráciu je možné vykonať interaktívnym vyplnením Karty zákazníka priamo na webových stránkach výhradného dovozcu (NEWAG spol. S r.o.) alebo zaslaním vyplnenej Karty zákazníka doporučenou poštou / alebo naseknovanou emailom na adresu sídla výhradného dovozcu (NEWAG spol. S r.o.). resp. na email info@newag.cz.

Záručný a pozáručný servis v ČR a SR zabezpečuje výhradný dovozca výrobkov Duovac, firma Newag spol. s r.o., buď priamo, alebo prostredníctvom pobočiek (Praha, Brno, Hradec Králové) a preškolených zmluvných partnerov.
 

 

Napíšte nám